Parish Calendar

October 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Service
 • Service
 • AA Meeting
2
 • Coffee Hour
 • AA Meeting
3
4
 • BNI Meeting
 • Prayer Works!
 • Thrift Shop Open til 3pm
 • Thrift Shop Hours 10-3 pm
 • Alzheimer's Group
 • Stewardship Mtg
5
 • Parcells fire drill
 • NA
 • AA
6
 • Thrift Shop Hours 10-3 pm
7
 • Thrift Shop Hours 10-1 pm
8
 • Service
 • Service
 • AA Meeting
9
 • Coffee Hour
 • AA Meeting
10
 • ECW Meeting
 • Property Mtg
 • Finance Mtg
11
 • BNI Meeting
 • Prayer Works!
 • Thrift Shop Hours 10-3 pm
 • Outreach Mtg
12
 • NA
 • AA
13
 • Thrift Shop Hours 10-3 pm
14
 • Women's Workshop - Forgiveness Project
 • Thrift Shop Hours 10-1 pm
15
 • Service
 • Service
 • AA Meeting
16
 • Coffee Hour
 • AA Meeting
17
 • Caregiver meeting
 • Caregivers meeting
18
 • BNI Meeting
 • Prayer Works!
 • Thrift Shop Hours 10-3 pm
19
 • Beatitudes Class
 • NA
 • AA
20
 • Thrift Shop Hours 10-3 pm
21
 • Thrift Shop Hours 10-1 pm
 • Movie Night
22
 • Service
 • Thrift Shop Open
 • Service
 • AA Meeting
23
 • Coffee Hour
 • St. Teresa Guild Meeting
 • AA Meeting
24
 • St. Elizabeth
 • Vestry Meeting
25
 • BNI Meeting
 • Prayer Works!
 • Thrift Shop Hours 10-3 pm
26
 • NA
 • AA
27
 • Thrift Shop Hours 10-3 pm
 • ARC Halloween Party
28
 • Craft Day
 • Thrift Shop Hours 10-1 pm
29
 • Service
 • Service
 • AA Meeting
30
 • Coffee Hour
 • Condo Meeting
 • AA Meeting
31
Powered by Simple Calendar